ພວກເຮົາຊ່ວຍໂລກຂະຫຍາຍຕົວຕັ້ງແຕ່ປີ 1983

U-bar/ເຫຼັກ/ຊ່ອງທາງ