ພວກເຮົາຊ່ວຍໂລກຂະຫຍາຍຕົວຕັ້ງແຕ່ປີ 1983

ແຜ່ນຕໍ່ຕ້ານການສວມໃສ່